Rytmehold - sommer

Frikortsordning til fritidsaktiviteter i Mariagerfjord kommune.

Formålet er at sikre, at ingen børn og unge er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Man ønsker at understøtte ressourcesvage børn og unges muligheder for at deltage i fritidslivet, som en støtte til den personlige og sociale udvikling.

Alle børn og unge i aldersgruppen op til det fyldte 25 år og bosiddende i Mariagerfjord Kommune, er omfattet af ordningen. Læs mere her