Beretning fra generalforsamling

Så er det ved at være længe siden, at vi havde vores generalforsamling, som var tirsdag d. 1. marts 2016. Vores tidligere formand Pia Bjærge trådte af efter 
at have gjort et stort stykke arbejde for foreningen, og endvidere er Pernille Villadsen trådt af, men stadig giver en stor hjælp til foreningen ift. planlægning af sæson, hvor vi også har Lotte Kappel til at hjælpe til. Sidenhen har vi fået en ny formand, Flemming Lienhøft, som tidligere var bestyrelsesmedlem. Derudover har vi fået to nye bestyrelsesmedlemmer, Tina Knuth og Caspar Weisberg, som tidligere var suppleant. Tove Pedersen er derudover blevet valgt ind som suppleant. 

Den nye bestyrelse glæder sig til at tage fat i den nye sæson, og er allerede nu i fuld gang med den kommende sæson, funding og andre opgaver. Så hvis der nu er nogle derude, som tænker, at de kunne være behjælpelig ift. opgaver som funding eller andet, er du hjertens velkommen til at kontakte bestyrelsen.